วันหยุดบริษัท ประจำปี 2018

วันหยุดบริษัท ประจำปี 2018

1-2 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
16 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
6 เมษายน วันจักรี
13-16 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ
27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
12-13 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
28-31 ธันวาคม วันสิ้นปี