BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2018

Date

August 7, 2018

HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2018

Date

August 7, 2018

วันหยุดบริษัท ประจำปี 2018

1-2 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 16 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน 6 เมษายน วันจักรี 13-16 เมษายน วันสงกรานต์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 27 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 28 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 12-13 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 28-31 ธันวาคม วันสิ้นปี

Date

August 7, 2018