วันหยุดบริษัท ประจำปี 2019

วันหยุดบริษัท ประจำปี 2019

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2562
5 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน
6 เมษายน วันจักรี
13-15 เมษายน วันสงกรานต์
16-20 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
6 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ
15 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 (28 ก.ค.)
16 กรกฎาคม อาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
30 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13ต.ค.)
31 ธันวาคม วันสิ้นปี
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2563