วันหยุดประจำปีบริษัท 2564

วันหยุดประจำปีบริษัท 2564

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2564
2 มกราคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1
12 กุมภาพันฑ์ วันตรุษจีน
13 กุมภาพันฑ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2
6 เมษายน วันจักรี
12 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 3
13-15 เมษายน วันสงกรานต์
16 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4
17 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5
1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10
8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
27 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ( 25 กรกฎาคม)
28 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ( 5 ธันวาคม )
29-30 ธันวาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( 6 – 7 )
31 ธันวาคม วันสิ้นปี
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2565