ข่าว

HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2018

Date

August 7, 2018

BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR 2018

Date

August 7, 2018

วันหยุดประจำปีบริษัท 2564

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2564 2 มกราคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี 1 12 กุมภาพันฑ์ วันตรุษจีน 13 กุมภาพันฑ์ วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2 6 เมษายน วันจักรี 12 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 3 13-15 เมษายน วันสงกรานต์ 16 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4 17 เมษายน วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10 8 มิถุนายน วันหยุดประจำปีบริษัทฯ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 27 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ( 25 กรกฎาคม) 28 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ ( 5 ธันวาคม ) 29-30 ธันวาคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( 6 – 7 ) 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2565

Date

February 3, 2020